Brühlova terasa

Brühlova terasa Drážďany

Původní část městského opevnění Drážďan, která přestala plnit svou obrannou roli, koupil v roce 1739 hrabě Heinrich von Brühl. Na tomto prostoru nechal postavit několik architektonicky zajímavých budov a zahrad. Využil přitom část opevnění, které se vine okolo Labe a podle toho vzniklo označení „terasa“.

Brühlova terasa DrážďanyMísto je tak zajímavé a líbivé, že počátkem 19. století zaujalo i Johanna Wolfganga von Goetheho, který jej označil jako „Balkón Evropy“. Tento název se ujal a je běžně používán i dnes. Kromě nádherné zahrady jsou k vidění mimo jiné i tyto budovy: Albertinum, Umělecká akademie a Semperova opera.

Ale za pozornost stojí i sám hrabě Heinrich von Brühl. Začínal na dvoře Augusta Silného (Saský kurfiřt a polský král) jako panoš. Svou horlivostí a píli se postupně vypracoval a sám kurfiřt mu dával náročné úkoly. Hrabě Brüh nakonec dosáhl až do pozice tajného rady a ministra.

Prostor zahrady je přístupný celoročně zdarma.

Adresa

Brühlsche Terasse,

01067 Dresden

Velký popis v němčině: http://www.dresden-und-sachsen.de/dresden/bruehlsche_terrasse.htm

Dev Prebid