Semperova opera

Sempererova Opera DrážďanyArchitekt Gottfied Semper postavil na tomto místě nejdříve divadlo, které ale lehlo popelem v roce 1869. Na jeho místě pak navrhl Semper budovu opery. U vchodu stojí sochy Schillera a Goetha.

Budova byla za války vybombardována a zůstaly stát pouze vnější zdi. Již v roce 1985 ale byla opera uvedena znovu do provozu plně rekonstruovaná.

Vnitřek budovy stojí za prohlídku, velkým lákadlem je například pět metrů vysoký lustr.


Dev Prebid